Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Евро - Синди

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Димитровград

Пощенски код
6400

Адрес
гр. Димитровград, бул. “Г.С.Раковски” № 13,, ет.3, ст.50

Телефони
0391/66516, 0889916924

Ел. поща
popovyanko@yahoo.com

Интернет страница

Лице за контакт
Янко Любомиров Попов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРО - СИНДИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126737233

Адрес
Димитровград, бул. “Г.С.Раковски” 13 ет. 3 ст.50

Контакти
0391/66516

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch