Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Европейски бизнес център

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
гр.Павликени

Пощенски код

Адрес
гр.Павликени,област В.Търново,ул.В.Левски №4В

Телефони
0610 5 5353, 0885005353

Ел. поща
ebc3@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Петър Петров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104703367

Адрес
Павликени, ул.В.Левски 4В

Контакти
0610/5 3578; ebc3@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch