Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

Регионално сдружение на общини "Янтра"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
гр. Велико Търново

Пощенски код

Адрес
гр. Велико Търново, пл.. "Майка България" №2

Телефони
062 3 01 39

Ел. поща
yantra@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ "ЯНТРА"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104120375

Адрес
,

Контакти
- 062/3 01 39; yantra@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch