Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Училищно настоятелство при ДТГ "Димитър Хадживасилев"

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
гр. Свищов

Пощенски код

Адрес
гр. Свищов, ул. " Димитър Хадживасилев " № 11

Телефони
0631 64355 / 64384

Ел. поща
dtg_svishtov@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ "ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ"

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104079576

Адрес
Свищов, ул. "Александър Стамболийски" 25

Контакти
4 21 19

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch