Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Православно християнско сдружение за подпомагане на нуждаещите се Добрия самарянин

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
с. Узунджово

Пощенски код

Адрес
ул."Елин Пелин"№1

Телефони

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ДОБРИЯ САМАРЯНИН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102851513

Адрес
Узунджово, ул."Елин Пелин" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch