Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

Бизнес клуб - Видин

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Видин

Град/Село
гр.Видин

Пощенски код

Адрес
гр.Видин, ул."Райна княгиня" №7

Телефони
00 000000

Ел. поща
biznesvd@mai.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС КЛУБ ВИДИН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105554143

Адрес
Видин, ул."Райна княгиня" 7

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch