Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
17

НПО Профил

Сдружение за социално,културно и регионално развитие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Хасково

Пощенски код

Адрес
гр. Хасково, бул. "Съединение" № 32, вх.Б, ет.3, ап.28

Телефони
038-601-347

Ел. поща
natalia@bulcat.com

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО, КУЛТУРНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126662268

Адрес
Хасково, бул. "Съединение" 32 вх. Б ет. 3 ап. 28

Контакти
038-601-347; natalia@bulcat.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch