Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
18

НПО Профил

Сдружение за стопантска инициатива и трансгранично сътрудничество

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Хасково

Пощенски код

Адрес
гр. Хасково, бул."България" № 150, ет.5, офис 506

Телефони
038/66 58 25

Ел. поща
не приложимо

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126645895

Адрес
Хасково, бул."България" 150 ет. 5 ап. 506

Контакти
038/66 58 25

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch