Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

Сдружение Димитровград - най-живият паметник на архитектурата

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
ДИМИТРОВГРАД

Пощенски код

Адрес
ул. "Цар Борис І" №5, офис 12

Телефони
(0391) 63042; 60986; 63032

Ел. поща
monument@dimitrovgrad.bg

Интернет страница
http://monument.dimitrovgrad.bg

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ДИМИТРОВГРАД НАЙ ЖИВИЯТ ПАМЕТНИК НА АРХИТЕКТУРАТА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126748137

Адрес
Димитровград, УЛ."ЦАР БОРИС І" 5 ап. 12

Контакти
0391/ 6 30 32

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch