Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Инициатива за развитие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
гр.Габрово

Пощенски код

Адрес
гр.Габрово, област Габрово, община Габрово, ул.”Никола Рязков”№13

Телефони
066857529, 0899354534

Интернет страница

Лице за контакт
Маргарита Генкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
107596358

Адрес
Габрово, ул.”Никола Рязков” 13

Контакти
0899354534; initiativefordevelopment@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch