Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

Асоциация за подпомагане на екологичен и селски туризъм

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АПЕСТ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Добрич

Град/Село
гр. Добрич

Пощенски код
9300

Адрес
гр. Добрич, ул. "бЪЛГАРИЯ", № 3

Телефони
058 65 56 26

Ел. поща
apest.bg@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт
Таня Стоянова - Топалова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124707323

Адрес
Добрич, ул. "България" 3

Контакти
058/65 56 26; 058/ 605 760; apest@inbox.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch