Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

Родителско настоятелство на ОУ Св.Св. Кирил и Методий

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Кюстендил

Град/Село
гр. Дупница

Пощенски код
2600

Адрес
гр. Дупница, ул. Велико Търново №19

Телефони
070152543, 0888 373793

Ел. поща
kim_dupnitsa@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Десислава Светлозарова Стойнева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
109611816

Адрес
Дупница, ул. "Велико Търново" 19

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch