Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Училищно настоятелство при ОУ Христо Ботев - с. Самораново

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
няма

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Кюстендил

Град/Село
с. Самораново

Пощенски код
2620

Адрес
с. Самораново, ул."Г. Димитров" 28

Телефони
няма, 0898786495

Ел. поща
ou_samoranovo@abv.bg

Интернет страница
http://valentinagrancharova.alle.bg

Лице за контакт
Валентина Драганова Грънчарова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ХРИСТО БОТЕВ - С. САМОРАНОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
109602991

Адрес
Самораново, ул."Г. Димитров" 28

Контакти
07039218; ou_samoranovo@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch