Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Училищно настоятелство при училище Свети Климент Охридски

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Кюстендил

Град/Село
гр. Дупница

Пощенски код

Адрес
гр. Дупница, област Кюстендил, ул. "Венелин" 92

Телефони
070152226

Ел. поща
ousvklohridski@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ УЧИЛИЩЕ СВЕТИ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
109574773

Адрес
Дупница, ул. "Венелин" 92

Контакти
070152226

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch