Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение Деветашко плато

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
гр. Летница

Пощенски код

Адрес
гр. Летница,област Ловеч, община Летница, бул.

Телефони
0888 397 432

Ел. поща
devetakiplateau@gmail.com

Интернет страница
http://www.devetakiplateau.org

Лице за контакт
Ива Таралежкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110574293

Адрес
Летница, бул. "България" 19

Контакти
0888 397 432; devetakiplateau@gmail.com

Интернет страница
www.devetaki-plateau.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch