Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Сдружение Етника

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2005

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
гр. Ловеч

Пощенски код

Адрес
гр. Ловеч, ул. Цар Освободител № 27 а

Телефони
, 0887927249

Ел. поща
etnika@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Анета Маринчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЕТНИКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110552397

Адрес
Ловеч, ул. Цар Освободител 27 а

Контакти
0887927249; etnika@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch