Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Център за младежки инициативи Лом

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЦМИ-ЛО

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Монтана

Град/Село
гр.Лом

Пощенски код
3600

Адрес
гр.Лом, ул.Александър Стамболийски 33

Телефони
, 0888867913

Ел. поща
mladej@mail.bg

Интернет страница
http://mladejilom.hit.bg

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ЛОМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175670510

Адрес
Лом, ул.Александър Стамболиййски 33

Контакти
0888867913

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch