Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04

НПО Профил

Регионално дружество "Знание" - гр. Перник

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1992

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Перник

Град/Село
гр.Перник

Пощенски код

Адрес
ул."Радомир" 1

Телефони
076 606698, 0885190200, 0886880889

Ел. поща
znanie_pernik@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
388962

Адрес
Перник, ул."Радомир" 1

Контакти
076 2 34 98

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch