Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

Детелина - 2007

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦ ...

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Разград

Град/Село
гр. Лозница

Пощенски код
7290

Адрес
гр. Лозница, ул. "Васил Левски" № 6

Телефони
, 0899183803

Ел. поща
emel.71@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Мустафа Махмуд Мустафа

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДЕТЕЛИНА - 2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116586060

Адрес
Лозница, ул. "Васил Левски" 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch