Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

НПО Профил

Дом за обич и мечти

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Разград

Град/Село
гр. Исперих

Пощенски код

Адрес
гр. Исперих, ул.- "Васил Левски" № 72

Телефони
2093

Ел. поща
home-child@mbox.digsys.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Димитричка Ангелова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОМ ЗА ОБИЧ И МЕЧТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116542758

Адрес
Исперих, ул.- "Васил Левски" 72

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch