Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Европейски център по медиация и арбитраж

Европейски център по медиация и арбитраж

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ECMA

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Русе

Град/Село
гр.Русе

Пощенски код
7000

Адрес
ул. "Фердинанд" №3А, ет.3, офис 7-8

Телефони
0876605158

Ел. поща
ecmbg@abv.bg

Интернет страница
http://ecmbg.alle.bg/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175807959

Адрес
Русе, ул.Алея Младост 5

Контакти
0876605158; ecmbg@abv.bg

Интернет страница
http://ecmbg.alle.bg/

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch