Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16

НПО Профил

Фондация с общественополезна дейност "Кентавър арт"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Пловдив

Град/Село
гр. Пловдив

Пощенски код
4000

Адрес
ул."Екзарх Йосиф" 17

Телефони
, 0898 994300

Ел. поща
centaur_art@abv.bg

Интернет страница
http://centaur-art.ngobg.info

Лице за контакт
Константин Бандеров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "КЕНТАВЪР АРТ"

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
160047945

Адрес
Пловдив, ул."Екзарх Йосиф" 17

Контакти
032/ 622 516; 665 068

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch