Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АРГИ

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр.София

Пощенски код
1505

Адрес
район Оборище ул. Алеко Константиов 25

Телефони
02/9446389, 0889716937

Ел. поща
office@arci-ngo.org

Интернет страница
http://www.arci-ngo.org

Лице за контакт
Цветелина Нешкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ /АРГИ/

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175072609

Адрес
София, район Сердика ул. "Александровска"3

Контакти
02/8723655; argi_ngo@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch