Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Сливен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦ"БЦ ...

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Сливен

Град/Село
гр.Сливен,

Пощенски код
8800

Адрес
обл. Сливен, ул."СЛИВНИЦА" № 6 А ЕТ. 1 ОФИС 3

Телефони
044/662653,, 0888472002

Интернет страница
http://www.bcsliven.org

Лице за контакт
Стамо Стоянов Йовчев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР/БИЗНЕС ИНКУБАТОР - СЛИВЕН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
119547956

Адрес
Сливен, бул."Цар Освободител" 17

Контакти
//662653; bcsliven@bcsliven.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch