Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

НПО Профил

Асоциация Българче

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр. София

Пощенски код

Адрес
ул. "Буная" №36

Телефони
02 8766102; 9431018

Ел. поща
youth_bg@yahoo.com

Интернет страница
http://mab.youthbg.net/node/10

Лице за контакт