Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Училищно настоятелство при СОУ Христо Ботев

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2002

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Сливен

Град/Село
гр.Нова Загора

Пощенски код
8900

Адрес
гр.Нова Загора ул. Сан Стефано 2

Телефони
0457/6 27 96, 0893 653 300

Ел. поща
school@souhrbotev-nz.com

Интернет страница
http://www.souhrbotev-nz.com

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ " ХРИСТО БОТЕВ "

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
119076529

Адрес
Нова Загора, ул. Сан Стефано 2

Контакти
0457/2 27 96; soubotev@soubotev.nz.orbitel.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch