Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

НПО Профил

Асоциация на сухопътните войски на България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АСВБ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1504

Адрес
1504 София, р-н Оборище, ул.Кракра№4,ет. 1, ап.4

Телефони
+3592/8432578, 0888472043

Ел. поща
office@blfa-bg.org

Интернет страница
http://www.blfa-bg.org

Лице за контакт
Кирил Радев Цветков

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131571980

Адрес
София, р-н Красно село бул.Македония 19 ет. 5 ап. 28

Контакти
3592/8518531; office@blfa-bg.org

Интернет страница
www.blfa-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch