Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

НПО Профил

Българско дружество за защита на птиците - София

Българско дружество за защита на птиците - София

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БДЗП

Година на регистрация в съда
1993

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1111

Адрес
ж.к. „Яворов“, бл. 71, вх. 4, ап. 1

Телефони
0035929799500

Ел. поща
bspb_hq@bspb.org

Интернет страница
http://www.bspb.org

Лице за контакт
Стойчо Стойчев

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121244539

Адрес
София, ж.к. Слатина ж.к. Яворов бл. 71 вх. 4 ап. 1

Контакти
70 75 79; bspb_hq@bspb.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch