Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БСНГИ

Година на регистрация в съда
1999

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
Бургас

Пощенски код
8000

Адрес
Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 41

Телефони
0896711157, 0899 145652

Ел. поща
bsngi-ngo@mail.bg

Интернет страница
http://initiative.bg

Лице за контакт
Даниела Божинова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102270789

Адрес
Бургас, ул."Булаир" 37

Контакти
056 820026; 82 0722; bsngi@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch