Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31

НПО Профил

Национална организация ”Малки български хора”

Национална организация "Малки български хора"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НОМБХ

Година на регистрация в съда
1996

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр.София

Пощенски код
1000

Адрес
ул."Ангел Кънчев" №2

Телефони
0882496989, +359 89 8504 168

Ел. поща
little_people@mail.bg

Интернет страница
http://www.lpbulgaria.org

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121112644

Адрес
София, ул."Ангел Кънчев" 2

Интернет страница
www.lpbulgaria.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch