Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Национален алианс усмихни се с мен - родители и приятели на деца с увреждания

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НАУМ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр. София

Пощенски код
1408

Адрес
, р-н Триадица, кв. Иван Вазов, бул. Витоша № 137, ет.6 ап.14

Телефони
359888879798, 0888879798

Ел. поща
na_usmihnisesmen@abv.bg

Интернет страница
http://usmihnisesmen.org/

Лице за контакт
Теодора Пиралкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН-РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175697129

Адрес
София, р-н Триадица п.к. 1408 кв. Иван Вазов бул. Витоша 137 ет. 6 ап. 14

Контакти
0888879798

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch