Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Фабрика за идеи

Фабрика за идеи

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр.София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Проф. Никола Михайлов 12

Телефони
0876 203 125, 0885441261

Ел. поща
info@ideasfactorybg.org

Интернет страница
http://ideasfactorybg.org/ifactory/

Лице за контакт
Милица Джанджова manage@ideasfactorybg.org

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФАБРИКА ЗА ИДЕИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175208386

Адрес
София, ж.к. "Борово" ул. "Подуево" 5А ет. 3 ап. 6

Контакти
885441261

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch