Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Фондация за социална промяна и включване

Фондация за социална промяна и включване

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФСПВ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр.София

Пощенски код
1000

Адрес
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9

Телефони
0879 325 267

Ел. поща
office@fscibulgaria.org

Интернет страница
http://www.fscibulgaria.org

Лице за контакт
Теодора Мартинова Колева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175633540

Адрес
София, ул. "Самуил" 22 ет. 6 ап. 14

Контакти
0896 664 509; Teodora.Tomova@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch