Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Социална асоциация "Св. Андрей" Българо-Германско сдружение с нестопанска цел

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СAСА

Година на регистрация в съда
1999

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9004

Адрес
ул. "Константин Величков" 55, Ап. 1

Телефони
052 699419, 673281

Интернет страница
http://www.asociacija-sv-andrej.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СОЦИАЛНА АСОЦИАЦИЯ СВ. АНДРЕЙ БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
103321432

Адрес
Варна, ул."Константин Величков" 55

Контакти
052- 69 94 16; 052- 69 94 15; werk@ssi.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch