Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
16

НПО Профил

Местна инициативна група за устойчив туризъм

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
МИГ за ...

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, невписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
с. Горна Росица

Пощенски код

Адрес
ул. "Изгрев" № 4

Телефони
02 9523259, 0898 907930

Ел. поща
willis_bg@yahoo.com

Интернет страница
http://www.gorna-rositza.com

Лице за контакт