Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Туристическо дружество "Стратеш"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ТД ...

Година на регистрация в съда
1991

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
Ловеч

Пощенски код
5500

Адрес
ул."Генерал Скобелев" 1

Телефони
0882966457; 0884213030

Ел. поща
strateshlovech@gmail.com

Интернет страница
http://tdstratesh.ngobg.info

Лице за контакт
Мария Бончева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАТЕШ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
289601

Адрес
Ловеч, ул."Васил Караконовски" 2

Контакти
068/588606; 0882966457; 0884213030

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch