Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

НПО Профил

Бизнес център - Елхово

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БЦ-Елх

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ямбол

Град/Село
Елхово

Пощенски код
8700

Адрес
ул. "Търговска" № 2, ет. 3

Телефони
0478 88252

Ел. поща
office@bcelhovo.org

Интернет страница
http://www.bcelhovo.org/

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ЕЛХОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
128518156

Адрес
Елхово, ул. " Търговска " 2 ет. 3

Контакти
0478-3506; 0478-3061

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch