Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел "Оптима"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦ ...

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Стара Загора

Град/Село
Казанлък

Пощенски код
6100

Адрес
ул."Христо Ботев" № 61

Телефони
0431 63098, 0897 041468

Ел. поща
b.sadova@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОПТИМА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
123654309

Адрес
Копринка, ул. "Младост" 29

Контакти
0431/63098

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch