Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при бедствия и аварии "Свети Иван Рилски"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
Асоциа ...

Година на регистрация в съда
2005

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1504

Адрес
ул. "Кракра" № 4, ет. 1, ап. 4

Телефони
02 8432578, 0888 472043

Ел. поща
office@asvetiivrilsky.org

Интернет страница
http://www.asvetiivrilsky.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131572961

Адрес
София, жк."Дървеница" бл. 18 А вх. А ет. 8 ап. 22

Контакти
3592/8518531

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch