Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
10

НПО Профил

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност ”Болкан Асист”

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
Сдруже ...

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1408

Адрес
ул. "Енос" № 7, ет. 6 ап. 9

Телефони
02 9628670; 02 9628671, 0888 569251

Интернет страница
http://www.balkanassist.bg

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ "БОЛКАН АСИСТ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
130331637

Адрес
София, район "Триадица" ул. "Енос" 7 ет. 6 ап. 9

Контакти
943 52 00

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch