Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БЦНП

Година на регистрация в съда
2001

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Христо Белчев 3, ет. 2

Телефони
(02) 9816617, 9888166

Ел. поща
info@bcnl.org

Интернет страница
http://www.bcnl.org
http://ngobg.info

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
130570377

Адрес
София, район Средец ул. "Добруджа" 6 ет. 1

Контакти
9888166 ; info@bcnl.org

Интернет страница
www.bcnl.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch