Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

За Шумен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Шумен

Град/Село
Шумен

Пощенски код

Адрес
Антим І - 6

Телефони
054800446, 088691530

Ел. поща
d.draev@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Добромир Веселинов Драев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА ШУМЕН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175839832

Адрес
Шумен, ул.Антим 1 - 6

Контакти
0886915300; d.draev@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch