Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

Сдружение ”Професионален форум за образованието”

Сдружение "Професионален форум за образованието"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ПФО

Година на регистрация в съда
2002

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1463

Адрес
ул.Цар Асен 88

Телефони
0887 070 112, 0878 188 800

Ел. поща
o_forum@abv.bg

Интернет страница
http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu

Лице за контакт
Юрий Анджекарски

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131033152

Адрес
София, ул." Гео Милев" 45 ет. 2 ап. 5

Контакти
02 954 90 88; 02 852 00 96; o_forum@abv.bg

Интернет страница
www.oforum.hit.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch