Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

Сдружение ”Ахури”

Сдружение "Ахури"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АХУРИ

Година на регистрация в съда
1999

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. "Любен Каравелов" 90

Телефони
0878291468

Ел. поща
ahuri@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Татяна Бобева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АХУРИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121867696

Адрес
София, ул. "Любен Каравелов" 90

Контакти
65 06 70

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch