Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Българска транспортна камара

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БТК

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9019

Адрес
п.к.8

Телефони
05251121, 0882501150

Ел. поща
office@ilogistics.eu

Интернет страница
http://www.ilogistics.eu

Лице за контакт
Венцислав Кръстев