Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение за развитие и подкрепа на младежите в Кубрат "Нашето бъдеще"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦНБ

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Разград

Град/Село
Кубрат

Пощенски код
7300

Адрес
Страцин1

Телефони
+359 84872446

Ел. поща
nachetobadechte@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт