English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Български съвет за бежанци и мигранти

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
БСБМ
Година на регистрация:
2005
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1407
Адрес:
Бул. Джеймс Баучер 76,
Телефони:
088 58 15 527
Ел. поща:
bgrc@bulrefcouncil.org
Интернет страница:
http://www.bcrm-bg.org
Лице за контакт:
Кина Събева
Facebook профил:
Виж Facebook профилa

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
175010575
Адрес:
район "Оборище" ул. " Оборище" 9 пощ. код 1504
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch