Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

Български съвет за бежанци и мигранти

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БСБМ

Година на регистрация в съда
2005

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1407

Адрес
Бул. Джеймс Баучер 76,

Телефони
088 58 15 527

Ел. поща
bgrc@bulrefcouncil.org

Интернет страница
http://www.bcrm-bg.org

Лице за контакт
Кина Събева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175010575

Адрес
София, район "Оборище" ул. " Оборище" 9 пощ. код 1504

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch