Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
САЛПСТ

Година на регистрация в съда
2011

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9000

Адрес
п.к.498

Телефони
0887252274, 0887252274

Ел. поща
organization@oporabg.com

Интернет страница
http://www.oporabg.com

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ПО АНТРОПОСОФСКА ЛЕЧЕБНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176030787

Адрес
Варна, ул."Мур" 17 вх. Б ет. 4 ап. 28

Контакти
0887252274 /; organization@oporabg.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch