Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Сдружение на жените военнослужещи

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СЖВ

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр. София

Пощенски код

Адрес
ул. Дякон Игнатий 3

Телефони
9220465, 0887405010

Ел. поща
nmmiteva@yahoo.com

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175255770

Адрес
София, район "Красно село" бул. "Тотлебен" 34 А ап. 5

Контакти
0888528963

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch