Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

МИГ - Лясковец-Стражица

МИГ - Лясковец-Стражица

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
Лясковец

Пощенски код
5140

Адрес
гр.Лясковец,бул."Трети март"№1

Телефони
0878779101

Ел. поща
mig_zaedno@abv.bg

Интернет страница
http://www.mig-zaedno.eu

Лице за контакт
М.Маринова -Изпълнителен директор

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175866893

Адрес
Лясковец, ул. "Трети март" 1

Контакти
0619/22055; 0887404275

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch